COCKPIT BANMUANG HOSPITAL 60

สรุปรายงานตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์ปีงบ 60 ประมวลผลวันที่ 23 พฤษภาคม 60 23/05/2560

สรุปรายงานตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์ปีงบ 60 ประมวลผลวันที่ 1 พฤษภาคม 60 01/05/2560

สรุปรายงานตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์ปีงบ 60 ประมวลผลวันที่ 19 เมษายน 60 19/04/2560

สรุปรายงานตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์ปีงบ 60 ประมวลผลวันที่ 3 เมษายน 60 03/04/2560

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 60 ปรับปรุงวันที่ 4 เมษายน 60 04/04/2560

วิธีบันทึกข้อมูล โปรแกรม HOSxP เพื่อส่งออก 43 แฟ้ม 03/04/2560